Gerą jumoro jausmą turintis ir gilių įžvalgų nestokojantis, Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. Gediminas pasidalins savo žiniomis ir išmintimi studijuojant Vytauto Didžiojo Universitete, įgyjant teologijos licenciato laipsnį ir apsigynus teologijos mokslų daktaro disertaciją JAV Čikagos srkivyskupijos Mundelein seminarijoje-universitete, smagaus Jums klausymo ir įkvėpimo.