Dar paauglystėje savo širdį atidavęs ortodoksų tikėjimui, kunigas V. Mockus savo išmintimi pasidalins ir su sveikatingumo stovyklos dalyviais, ieškančiais kelio į save ir sveikesnį gyvenimą. Jo paskaitos kiekvieną kartą sužavi ne tik stovyklos, bet ir komandos draugus, o siekiantys harmoningos pasaulėjautos dalyviai nepraleidžia progos kunigą pakalbinti ir po paskaitų.